Programul Internship Cluj 2014

Programul Internship Cluj a fost iniţiat în 2006 şi a oferit până acum experienţe de muncă valoroase pentru peste 800 de studenți, în peste 60 de firme și organizații non-guvernamentale. Anul acesta, 20 de firme clujene oferă 74 de locuri de internship prin ediţia a XIV-a a programului Internship Cluj, organizat de Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială şi Asociaţia Studenţilor de la Business. Stagiile durează şase săptămâni şi au loc în perioada aprilie-iunie 2014.

Studenţii pot aplica pentru un loc de internship pe site până în 9 martie. Sunt disponibile stagii în următoarele domenii: economic-financiar, limbi străine, tehnic (electric, telecomunicaţii, automatizări industriale, construcţii civile, instalaţii, construcţii de maşini), turism, resurse umane, vânzări, juridic, marketing şi PR.

Selecţia studenţilor se va face pe baza aplicaţiilor primite şi prin interviuri de grup, urmărind mai ales motivaţia studenţilor şi potrivirea cu cerinţele companiilor. Odată încheiat procesul de selecţie, atât studenții, cât și reprezentanţii din firme, care se vor ocupa de supervizarea studenţilor, vor fi pregătiţi pentru participarea la program de Fundaţia Danis. Stagiile vor începe în 28 aprilie și vor ține până în 6 iunie, timp în care studenții vor munci între 10 şi 20 de ore pe săptămână în firmele partenere ale programului. Prin acordurile de parteneriat încheiate cu Universitatea „Babeş-Bolyai” şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru acest program, studenţii îşi pot recunoaşte internshipurile ca şi stagii de practică obligatorii.

Firmele care participă la această ediţie a programului sunt: Accord – Birou de turism, Auchan, Compexit Asigurări, Danis Consulting, Das Welt Auto, Deloitte, Electrogrup, ES Elektro, EvalueServe, Groupama Asigurări, NovoTech, Office Depot, PR&More, Seat, Sykes Cluj-Napoca, Skoda, TBE Technologie, Terax, Testo România şi Transylvania College.

 

Firma
Domeniul de internship
Activități în care vei fi implicat/ă
Cerințe
Marketing și elaborare oferte turistice Pregătirea unor materiale cu oferte turistice pentru a fi promovate de către angajați; întreținerea și încărcarea pe site-ul agenției a ofertelor turistice; realizarea unor activități de marketing pentru cercetare și sondare de piață; oferirea de asistență și participarea la activitățile specifice ale angajaților, atât în ceea ce privește munca lor cât și în relația cu clienții agenției. Stagiarul/stagiara care se va alătura echipei noastre trebuie: să posede excelente abilități de comunicare; să cunoască minim o limba de circulație internațională; să reziste la munca sub presiune; să fie empatic cu persoanele cu care relaționează la locul de muncă, îndeosebi cu clienții; să aibă capacitate ridicată de gândire critică și rezolvare de probleme; să fie motivat/ă în muncă și de către propriile sale realizări; să ceară și să ofere seriozitate și respect; să aibă încredere în propria persoană.
Resurse umane Participarea la activități de recrutare: sortare CV-uri, interviu de selecție, decizia de angajare; arhivare dosare de personal; contactare angajați plecați; ridicarea documentelor restante; observare proces angajare – semnare documente de către angajat, contract de muncă, fișa postului; observare planning semestrial de formări.
Control de gestiune (contabilitate) Participarea la activități de inventariere în magazin; observarea procesului de închidere a lunii (în contabilitate); analiza unui cash flow lunar la nivel de magazin; înregistrarea de facturi pe conturi de cheltuieli și gestionarea registrului de casă; centralizarea deconturilor lunare; realizarea de statistici privind efectuarea recepțiilor în sistemul de gestiune și privind stocurile; înregistrarea de provizioane în programul de contabilitate.
Consultant vânzări Actualizare baze de date RCA-CEDAM; ordonare, verificare, arhivare dosare client, redactare şi întocmire oferte preţ (RCA/CASCO) către clienţii ţintă, învăţarea şi derularea procesului de vânzare. Comunicativ/ă, dornic/ă de acumulare de informații, deschis/ă la nou, perseverent/ă, permis de conducere B (cu experiență). De preferinţă studii economice.
Cercetare în dezvoltare organizațională Realizarea, monitorizarea şi finalizarea acţiunilor Danis de R&D (un studiu intervievare online si un studiu mai mic pentru completare directă a unui chestionar de către studenţi), care se vor desfăşura preponderent în martie. Un student care: ştie puţin despre studiile sociologice, ştie puţin SPSS, este destul de organizat, are timp pentru lucru destul de flexibil (10-20 ore/săptămână, 6 săptămâni), destul de diplomat, dar şi ferm (are de lucru cu mai multe persoane ocupate).
Consultant vânzări Promovarea autoturismelor pe site-urile agreate, activităţi de marketing (fotografierea mașinilor disponibile, inventarierea și promovarea caracteristicilor), elaborarea de oferte, învățarea și derularea procesului de vânzare. Comunicativ/ă, dornic/ă de acumulare de informații, deschis/ă la nou, perseverent/ă, permis de conducere B (cu experiență). Studii: preferabil studii în autovehicule rutiere.
Audit Activitate punctuală pe proiectele de audit aflate în derulare, oferind suport echipei de audit în pregătirea rapoartelor și documentărilor analizelor financiare și testelor efectuate; participare la şedinţe cu echipa, implicare în finalizarea misiunilor de audit. Studii de specialitate în domeniul economic (licență sau master) finalizate sau care urmează a fi finalizate în 2014; o bună operare a pachetului Microsoft Office și abilități bune de analiză; bune abilități de comunicare, cunoaştere la nivel avansat a limbii engleze (verbal și scris).
Electric Execuție lucrări electrice, întocmire documente avizare Electrica, proiecte electrice mici. Profil electric, energetic.
Resurse umane Actualizare baze de date angajați, întocmire rapoarte angajați, selecție CV-uri, mini-interviuri telefonice cu candidații, arhivare documente angajați. Profil economic. Cunoștințe Microsoft Office (Excel, Word).
Juridic Întocmire/verificare contracte, întocmire comunicări/adrese, gestionare evidență contracte, arhivare contracte. Student/ă la Facultatea de Drept; bune cunoștințe de Microsoft Office (Excel, Word).
Ofertare/licitaţii Întocmire dosare de eligibilitate pentru licitații publice, introducere devize în programele Doclib, WinDoc, întocmire/transmitere cereri de ofertă către furnizori; înregistrare cereri de oferte și licitații în rapoartele interne, înregistrare în sistem SAP a cererilor de ofertă și licitații. Atenţie la detalii, bune cunoştinţe MsOffice (Word şi Excel).
Telecomunicații Actualizare baze de date tehnice, întocmire acceptante lucrări. Profil de telecomunicații.
Administration Checking and updating the relationship database; controlling the filing archives of the central server; continuous quality check on administrative processes. Precise and neat worker with eye for details; good written and verbal communication skills; good knowledge of the English language; analytic mind; organized worker; good knowledge of administrative processes, Word, Excel and Outlook; open mind and attitude to learning new software applications if needed.
Industrial Automation Mapping the major players in Industrial Automation on the Romanian market (manufacturers, service providers and sales organizations); mapping the main providers in the field of industrial automation training as well as identifying the main publications on the IA market; assisting the head of the department with day-to-day activities. Basic knowledge of industrial automation products and services combined with enthusiasm and passion for industrial automation processes; good written and verbal communication skills; good knowledge of the English language; analytic mind; organized worker; education: preferably industrial automation but at least electro-technical educational background.
Logistic Co-responsible for incoming goods reception; preparation of picking lists and outgoing goods; checking material flows physically with our Sap warehouse management system. Understanding logistic flows; independent worker; neat precise worker.
Intellectual Property Rights
(International start-up; workplace ES Elektro Romania and/or Ducth consulate)
Executing market research Romanian TV market; public viewing market analyses Romania. Analytic mind; independent worker; self-initiative; outgoing personality, good verbal and written communication skills; educational background in law and/or marketing.
Business research Data collection through secondary and selective primary research; Preparing specified parts of deliverables e.g. reports in Microsoft Word, PowerPoint or Excel spreadsheets; Maintaining databases; Performing specified analysis under the guidance of senior colleagues; Active participation and contribution to team discussion on problem solving, brainstorming, effective approaches to deal with project-specific issues. Very good written and verbal communication skills; Should be well versed with MS Office; Excellent presentation skills; Problem solving ability, good analytical skills; Knowledge of English and/or German. Education: background in Economics or Business Administration.
Marketing & Communications Internal communication; CSR activities planning, development and implementation; Monitoring general & business publications for company branding development opportunities; Database management. Very good verbal and written communication; Very good problem solving and innovation; Good time management skills; Attention to details. Background in Public Relations, Communications, Marketing, Journalism or Advertising.
Asigurări – construcţii civile Suport în activitățile administrative de colectare de documente pentru dosarele de daună non-auto; introducerea dosarelor în baza de date; participare împreună cu inspectorul de daune non-auto la constatări; oferire de suport în conceperea proceselor verbale de constatare. Student la Facultatea de Construcții, cunoștințe de operare pe calculator (MS Office), abilități de comunicare verbală și scrisă, capabil de lucru în echipă, dar și autonom, inițiativă și spirit proactiv, operativitate și rigorizitate, perseverență și orientare spre rezultate, curiozitatea de a învăța și interesul de a se dezvolta, integritate și onestitate.
Juridic Operațional Pregătirea documentației pentru regres și întocmirea cererilor de despăgubire; pregătirea documentației pentru introducerea cererilor de chemare în judecată inclusiv redactarea acțiunii; participarea la termenele de judecată alături de consilierul juridic care are în gestiune dosarul; întocmirea cererilor de executare silită și pregătirea documentației. Student în anul al treilea al Facultății de Drept, orientare spre obținerea de rezultate; foarte bune abilități de comunicare și inter-relaționare, foarte bune abilități de planificare și organizare; orientare către client; autonom, dar și apt de a lucra în echipă; cunoștințe de operare pe calculator (MsOffice); integritate și onestitate; curiozitatea de a învăța și interesul de a se dezvolta.
Asigurări – generale Procesarea polițelor de asigurare de masă, CASCO, RCA în sisteme informatice specifice. Cunoștințe de operare pe calculator (MsOffice), operativitate și rigurozitate, atenție la detalii, rezistență la activități de rutină, perseverență și orientare către rezultate, abilități de comunicare, autonom, dar și apt de a lucra în echipă, curiozitatea de a învăța și interesul de a se dezvolta.
Achiziții publice Analizarea cererilor de ofertă primite și transmiterea solicitărilor către furnizori; analizarea ofertelor primite de la furnizori, găsirea variantei optime și transmiterea ofertei către clienți (clienți interni); verificarea concordanței între ofertele transmise clienților și comenzile primite de la aceștia; urmărirea şi controlul privind produsele recepționate şi conformitatea acestora vs. comanda lansată (cantitate, calitate, preț și termen de livrare). Limba engleză (nivel avansat), limba germană (reprezintă un avantaj); cunoștințe PC (Microsoft Office, nivel avansat); cunoştinţe tehnice bune (preferabil student UTCN, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Maşini sau Mecanică); persoană organizată, responsabilă, perseverentă, cu atenție distributivă dezvoltată; bune abilități de comunicare, analiză și sinteză; flexibilitate, atenție la detalii; rezistență la stres, atitudine proactivă, gândire orientată spre rezultate.
Suport operaţiuni financiare – Contabilitate Clienţi (customer support) Menţinerea relaţiei cu clienţii pe partea financiar-contabilă, cu următoarele sarcini: analizarea informaţiilor primite de la clienţi; interacţionarea în mod regulat cu clienţii prin mijloacele de comunicare disponibile (telefon, email, fax, poştă); soluţionarea problemelor clienţilor referitoare la conturile acestora; oferirea de suport în evaluarea riscului prin auditarea conturilor noi; procesarea comenzilor aflate în aşteptare. Cunoaşterea la nivel avansat a uneia dintre următoarele limbi: Engleză, Franceză, Germană, Italiană sau Spaniolă; Abilităţi foarte bune de comunicare; Studiile economice reprezintă un avantaj; Experienţă în activităţi ce implică relaţia cu clienţii/call center/activităţi de front office este binevenită; Aptitudini de relaţionare interpersonală şi capacitate de muncă în echipă; Cunoştinţe practice privind pachetul MS Office.
Suport operaţiuni financiare – Contabilitate Furnizori (back office) Menţinerea relaţiei cu furnizorii pe partea financiar-contabilă, cu următoarele sarcini: analizarea informaţiilor primite de la furnizori; verificarea recepţionării produselor facturate; introducerea în sistem şi procesarea facturilor pentru plată, la timp, pentru a respecta scadenţarul facturilor; oferă suport în investigarea discrepanţelor de preţ şi cantitate; oferă suport în efectuarea reconcilierii soldurilor la nivelul fiecărui furnizor; introducerea şi alocarea tuturor sumelor primite conform avizului de plată al clientului; reglementarea situaţiei plăţilor nealocate din sistem; arhivarea de documente. Cunoaşterea la nivel avansat a uneia dintre următoarele limbi: Engleză, Franceză, Germană, Italiană sau Spaniolă; Studiile economice reprezintă un avantaj; Abilităţi foarte bune de organizare şi atenţie la detalii; Cunoştinţe practice de utilizare PC şi a pachetului MS Office; Capacitate de muncă în echipă.
PR Asigurarea derulării activităților zilnice pentru clienții din portofoliul agenției, din poziția de suport a PR account-ului responsabil cu fiecare cont în parte. Activitățile zilnice pot include monitorizări, research pentru campaniile clientului, editare materiale de presă sau materiale de prezentare, implicare prin propriile idei în creionarea strategiilor de comunicare conform brief-ului oferit de client, suport în identificarea de furnizori pentru implementarea acțiunilor programate etc. Operare programe din pachetul Microsoft Office, foarte bună cunoaștere a limbii engleze, cunoştinţe în editarea de texte pentru diferite suporturi (offline și online) în limba română, bună cunoaștere a pieței media locală și națională, deschidere spre tot ce înseamnă realitate socială, economică, politică a societății, pasiune pentru PR.
Consultant vânzări Preluare clienți în showroom, marketing direct telefonic sau prin caravane, aplicare standarde sistem de management al calității, contactare clienți post-livrare, întocmire și arhivare dosarul mașinii. Comunicativ/ă, dornic/ă de acumulare de informații, deschis/ă la nou, perseverent/ă, permis de conducere B (cu experiență). De preferinţă studii tehnice.
Resurse umane (recrutare și selecție) Internul / Interna va lucra alături de departamentul de recrutare pe proiecte de recrutare și selecție, va avea ocazia să contacteze candidați și să le prezinte oferta SYKES, va participa la interviuri de selecție și va organiza împreună cu departamentul de recrutare, Centrele de Evaluare pentru candidații SYKES. Colegul/ colega interna va lucra intensiv cu baza de date Sykes (în Excel) pe care o va menține actualizată sub supervizarea reprezentanților departamentului de recrutare. Excelente abilități de comunicare și interrelaționare; operare Microsoft Office (în mod special Excel și Word); bune abilități organizatorice; capacitatea de a lucra cu o diversitate de sarcini într-un ritm alert, cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze.
Resurse umane Discuții cu angajații companiei privind adaptarea la noul loc de muncă, feedback privind activitatea depusă, superiori, mediul de lucru. Abilități bune de comunicare, cunoștințe de limba engleză, empatie.
Managementul de sistem al calității Analiză de proces și date, audit de proces. Cerințe: studii economice sau de management; engleza la nivel C1, Microsoft Office (Excel foarte bine).
Operațiuni (asigurarea calității) Internul / Interna va lucra alături de managerul de training și asigurarea calității pentru a standardiza și a crea baze de date în vederea raportării, cuantificării și monitorizării parametrilor de performanță calitativi și a celor legați de training-ul angajaților. Excelente cunoștințe de MS Excel și abilități de sinteză a datelor; nu sunt necesare abilități lingvistice deosebite.
Operațiuni (standardizare) Internul / Interna va lucra alături de managerul de training și asigurarea calității pentru a standardiza și a crea procese în cadrul unui proiect nou al companiei. Cunoștințe de MS Visio; Cunoașterea limbii engleze. Opțional cunoștințe despre sisteme de management al calității.
Consultant vânzări Actualizare baze de date, selecție clienți, redactare și trimitere oferte pe un segment țintă, analiza obiceiurilor consumatorilor, training pentru procesul de vânzare, verificare și ordonare comenzi client. Comunicativ/ă, dornic/ă de acumulare de informații, deschis/ă la nou, perseverent/ă, permis de conducere B (cu experiență). De preferinţă studii tehnice.
Instalaţii Student/ă la Facultatea de Instalaţii, an terminal nivel licenţă sau masterat. Cunoştinţe teoretice foarte bune de instalaţii şi a programului Autocad. Cunoaşterea limbii germane constituie un avantaj.
Traduceri Traducerea corespondenţei. Student/ă în an terminal care cunoaşte la nivel avansat limba germană.
Instalații Activităţi punctuale pe partea scrisă și desenată pentru proiectele de instalații; va fi implicat/ă în vizite pe șantier și va veni cu propuneri / soluții tehnice. Cunoaștere bună a programului ArchiCad și a programelor din suita Microsoft Office.
Marketing / traduceri tehnice Asistă specialistul de marketing în traducerea și optimizarea broșurilor produselor comercializate. Studii tehnice, cunoștințe excelente de limba engleză (în special termeni tehnici), cunoștințe de bază de programe de editare grafică (Quark, InDesign). Limbile cunoscute pot fi și franceza, spaniola sau italiana.
Vânzări (operațiuni baze de date) Editează și dezvoltă baza de date cu clienți și potențiali clienți din diferite surse (baze de date existente, internet, telefonic). Cunoștințe MS Office, abilități de comunicare.
Marketing, graphic design Contribuţie la crearea de materiale vizuale (afişe, diplome, pliante etc); realizarea, gestionarea şi editarea fotografiilor din cadrul activităţilor şi evenimentelor organizate în şcoală; monitorizarea și actualizarea informațiilor publicate online; realizarea revistei presei; gestionarea și actualizarea bazelor de date. Cunoașterea bună a programelor Photoshop, Illustrator, programelor din suita Microsoft Office; abilitatea de a utiliza un aparat foto DSLR. Persoană cu simţ estetic, ordonată, punctuală, atentă la detalii, entuziasmată și dornică să învețe. Abilitatea de a comunica cu copiii.
Vânzări/magazin Amenajare magazin; plasare de comenzi; lărgirea gamei de produse; promovarea magazinului; gestionare site magazin. Cunoașterea programului Microsoft Office (în special Excel); Cunoștințe de Web Design (considerat atuu); Abilități bune de organizare; Abilități de comunicare cu clienții; Cunoaștere la nivel avansat a limbii engleze.
Fundraising Activitate punctuală pe implementarea unui proiect de atragere de fonduri: participare la întâlniri cu partenerii şi furnizorii, implicare în procesul de realizare a mesajelor şi de monitorizare a proiectului şi în monitorizarea stadiilor de implementare a acestuia. Apoi, internul va lucra cu baze de date (selecţie şi introducere de date) şi va fi implicat şi în partea de organizare de evenimente (planificare, crearea mesajului şi a altor elemente de comunicare pentru eveniment, participare la întâlniri cu partenerii, oferirea de sprijin managerului în monitorizarea evenimentului, precum şi sprijin pe design grafic). Cunoştinţe de limba română şi limba engleză; cunoştinţe Microsoft Office, Prezi; abilităţi de comunicare; creativitate; abilităţi de navigare/research online; capacitate de organizare şi sintetizare a informaţiei; cunoştinţe de design grafic;experienţă (voluntariat) în acţiuni/ evenimente de atragere de fonduri şi/ sau mediul ONG.

Lasă un răspuns